• facebook

  Дай молодим те, в чому вони

  відчувають нагальну потребу, щоб стати незалежними від нас

  і спроможними робити свій вибір.

  Карл  Поппер

  Хоч би які функції виконував лідер учнівського   самоврядування, його треба навчити самостійно мислити, аналізувати й оцінювати конкретну ситуацію з громадянських позицій, приймати розумне рішення.

  Основною ланкою у становленні виховного колективу є учнівське самоврядування – самодіяльна організація дитячого життя  в школі. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. Загалом учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів.  Органи самоврядування — органи з виборних або уповноважених осіб, яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між членами колективу, перевіряти їх виконання, координувати та об'єднувати роботу всіх первинних осередків.

  Мета самоврядування: виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості, підготовка до майбутнього виконання обов’язків, пов’язаних з керівництвом державними, суспільними справами, тобто здобуття знань, умінь, навичок різної самодіяльності.

  Основними завданнями органів учнівського самоврядування в школах є такі:

  • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
  • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
  • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва з молодіжними
  • організаціями з учнями інших шкіл;
  • сприяння проведенню серед учнів соціологічних досліджень.

   

  Структура центру "Starlife"