Психологічна служба в закладах освіти

 

Основи функціонування психолога ґрунтуються на тому, що:

 1. Психолог – практик є консультантом педпрацівників навчального закладу з психологічних проблем навчання та виховання.
 2. Психолог – практик виконує свої функції  у співпраці з адміністрацією, педколективом, батьками учнів школи.
 3. Психолог – практик є захисником прав дорослої людини та дитини, коли виникає небезпека чи загроза насильства.
 4. Професійна діяльність психолога має виключно автономний характер.
 5. Психолог – практик є членом атестаційної комісії педагогічного колективу.
 6. Психолог виконує науково – практичну роботу, тобто: психологічні вимірювання, консультаційну, корекційно – профілактичну та просвітницьку роботу, обробку та інтерпретацію результатів психологічних вимірювань, готує матеріали для роботи.
 7. Психолог оформляє стенд про психологічну службу.
 8. Психолог веде картки спостереження індивідуального розвитку дітей. Дані, які фіксуються, є професійною таємницею.
 9. Особа, яка дала запит, допомагає психологу забезпечити організаційні та технічні моменти виконання запиту.
 10. Психолог веде документацію.
 11. Психолог має право бути присутнім на уроках, позакласній роботі, екзаменах, контрольних роботах з метою вивчення дитини та дотримання правил психогігієни та захисту прав дитини.
 12. Психолог має право проводити психологічні вимірювання.
 13. Психолог бере участь у педрадах та нарадах, у роботі органів, які вирішують долю дитини.
   

Завдання:

 • брати участь в освітній виховній роботі, здійснювати посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовувати їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей та учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
 • сприяти участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбати про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
 • залучати до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої,
 • творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки;
 • впливати на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів, надавати потрібну консультативну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо;
 • здійснювати превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводити соціальну експертизу і педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх; формувати психолого-педагогічну культуру учнів, педагогів, батьків;
 • сприяти вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готувати учнів до свідомого життя; координувати роботу з різними соціальними інститутами та представниками споріднених професій;
 • обстоювати права та інтереси дітей на основі державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності;
 • виявляти, запобігати та обмежувати асоціальні явища, причини соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб.
   

Забезпечується через:

 • визначення пріоритетних напрямків діяльності;
 • здійснення моніторингу розвитку учнівських колективів, виявляючи і запобігаючи конфліктам, правопорушенням, неуспішності та бездоглядності учнів;
 • добір ефективного діагностичного інструментарію, розробку програм соціально-педагогічного дослідження;
 • аналіз і узагальнення результатів діагностичної роботи;
 • адекватне прогнозування відповідно до конкретної соціально-педагогічної ситуації;
 • дотримання принципів наступності, систематичності та достовірності в плануванні подальшої роботи;
 • прогнозування особливостей соціалізації конкретної особистості;
 • організацію виховних і освітніх взаємодій з проблемною особистістю, яка потребує допомоги;
 • врахування специфіки різних соціальних груп у процесі створення прогнозу подальшої діяльності;
 • врахування та використання комплексу правових норм для захисту прав дітей;
 • інформування представників різних груп про їхні права та соціальні гарантії;
 • організацію індивідуальних, групових, масових форм профілактичної роботи з використанням психокорекційних прийомів впливу на особистість;
 • планування та проведення системи заходів соціального оздоровлення сім'ї, своєчасне надання соціально-правової та іншої допомоги сім'ям і дітям груп соціального ризику;
 • організацію соціально позитивної діяльності підлітків та юнаків через участь у різноманітних позашкільних закладах, клубах, секціях, гуртках тощо;
 • створення умов для підтримки віри клієнта в можливість досягнення позитивних результатів;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • координацію та коригування діяльності учасників соціально-педагогічного процесу;
 • налагодження співпраці й партнерства з різноманітними державними установами та соціально-виховними структурами.

 

Презентація психолога школи Фурлет О.В. "Психологічна готовність дитини до навчання у школі". ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

 

Запрошуємо відвідати персональний сайт психолога Бродівської СЗОШ №2 Фурлет О.В.:  furletov.ucoz.ua