• facebook

    Методична робота в школі здійснюється згідно із законодавчими, нормативно-правовими документами про школу, Положенням про методичну роботу, рекомендаціями МОН України, наказу відділу освіти Бродівської райдержадміністрації.

    Її зміст спрямований на піднесення на більш високий рівень теоретичної та практичної підготовки кожного вчителя, активізацію їх творчого потенціалу, засвоєння і впровадження ними у шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці.

    У школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок.

    Районне методичне об'єднання учителів початкових класів