• facebook

  Олійник  Ольга Ярославівна

  Завідуюча   бібліотекою   Бродівської   спеціалізованої Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2 з вивченням англійської мови з 1 класу.
  Провідний бібліотекар 11 розряду.
  Стаж роботи за спеціальністю у даному навчальному закладі 
  19 років, працює з 1998року.
   09.10.1974 року народження. 
  Освіта вища. Закінчила Рівненський державний інститут культури у 1995 році за спеціальностями:
      Бібліотекар-бібліограф;
      Менеджер інформаційної сфери.
  Результативність роботи:
      Нагороджена дипломом ІІ ступеня Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації  як переможець ІІІ етапу  Всеукраїнської акції «Живи, книго!» №563, 01 липня 2006 року.
      Грамотою Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за
   ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар – 2007року» у номінації «бібліотекарі міських загальноосвітніх навчальних закладів» - 30.05.2007р.
      Переможець Всеукраїнської акції «Живи, книго!» у номінації «бібліотекарі шкіл нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи)» . Диплом  ІІІ ступеня Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації  №707.
   13липня 2009р.   
      Грамота Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за досягнуті успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління.      2009рік.
      Подяка відділу освіти Бродівської райдержадміністрації за активну участь і підтримку щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу». Наказ №400 від 22 грудня 2009 р.
      У 2009-2010 році завідуюча бібліотекою Олійник О.Я. брала участь у Всеукраїнському конкурсі для шкільних бібліотекарів «Свято у шкільній бібліотеці», від журналу «Шкільна бібліотека».  Розробила сценарій   до дня народження Великого Кобзаря Т.Г. Шевченка «Вогненне слово Кобзаря», та різноманітні вікторини, кросворди і т.д. Дана розробка була надрукована у журналі «Шкільна бібліотека» №2 /2011р. Нагороджена дипломом редакції газети «Позакласний час»       м. Київ. Як переможець редакційного конкурсу  часопису  «Шкільна  бібліотека» , січень 2011року.
      2011-12 н.р.  брала  участь у Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека» та у номінації «Майстер бібліотечної справи»  стала переможцем на обласному рівні 
  (1 місце). Була нагороджена Дипломом  І ступеня Головного управління Освіти і науки Львівської облдержадміністрації у номінації «Майстер бібліотечної справи». Наказ №984 15.12.2011р.
      У цьому ж році  наказом Міністерства освіти і науки України №789 від 14 липня 2011 року  про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» їй присвоєно звання «Лауреат всеукраїнського конкурсу» «Шкільна бібліотека» у номінації «Майстер бібліотечної справи» та нагороджено  Дипломом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти . Як лауреат  Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у  номінації «Майстер бібліотечної справи».  Наказ від 07.11.2011р. №337.
  В даних матеріалах було висвітлено  питання за проблемою : «Роль і місце шкільної бібліотеки в навчально-виховному процесі».
       описано досвід роботи 
      Висвітлена в слайдах презентація роботи бібліотеки
      Розроблено схеми роботи бібліотеки
      Розроблено анкети для учнів, батьків,вчителів
      До матеріалів додано методичний посібник «Організація роботи шкільної бібліотеки»
      Матеріали які були надруковані в журналі «Шкільна бібліотека» №2 /2011р.
  Роль  бібліотеки в житті  школи  незаперечна.   ЇЇ послугами користуються як  учні так і вчителі. Бібліотека забезпечує навчально-виховний процес інформацією. Саме від бібліотеки, як інформаційного центру школи залежить якість навчально-виховного процесу, успіх учителя й учня .
  Нові технології, що використовуються у ро¬боті бібліотеки Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 характеризуються нетради¬ційними формами набуття знань, вмінь і навичок. Це дозволяє створювати опти¬мальні умови для взаємодії учня, вчителя, бі-бліотекаря. Сьогодення вимагає від учнів вміння вико¬ристовувати інформацію не лише на паперових  носіях, а й на електронних. Для цього пара¬лельно з фондом та довідково-бібліографічним апаратом на традиційних носіях ми створюємо електронний  каталог. У наших користувачів з’явилася можливість отримувати необхідну інформацію не тільки за допомогою наявного книжкового фонду, а й за допомогою мережі  Інтернет. Вона  дає змогу забезпечити широкий доступ до інформації для розвитку пізнавальних та творчих здібностей, створюються рівні можливості в пошуку інформації для різних вікових груп,  допомагає становленню та розвитку інформаційної,  інтелектуальної культури, адже бібліотека школи обладнана  технічними засобами для користування читачів: 5 комп’ютерів з виходом в інтернет, 2 принтери, 2 сканери, 1ксерокс. В бібліотеці використовується автоматизована інформаційно-бібліотечна система «МАРК-SQL»-версія для шкільних бібліотек, (сертифікат №790 від 12.03.2010р.). Однією з перших у місті отри¬мавши в своє розпорядження комп'ютер, не лише активно почала вико¬ристовувати електронні ресур¬си в обслуговуванні своїх ко-ристувачів, доступ до Інтернету, а й впровадила автоматизо¬вану інформаційно - бібліотечну систему «MAPK-SQL.  Бібліотека - одна з основних ланок роботи школи, бо школа навчає, виховує дітей за допомогою книги, в якій зосереджена навчальна, виховна, пізнавальна, інформаційна та інші  функції та проводить популяризацію літератури.


  Популяризація   літератури  бібліотеки  Бродівської СЗОШ №2

  Олійник Ольга Ярославівна є керівником районного семінару-практикуму шкільних бібліотекарів. Нею випущено методичні посібники «Організація роботи шкільної бібліотеки» (методичні рекомендації). Дана розробка призначена для шкільних бібліотекарів. У ній можна почерпнути багато корисної інформації стосовно організації роботи шкільної бібліотеки: методичні поради бібліотекарям, розробки бібліотечно  – бібліографічних уроків, сценарії виховних заходів, бібліотечні ігри, тощо. Посібник рекомендований працівникам бібліотек, і є рекомендованим до друку радою райметодкабінету відділу освіти Бродівської райдержадміністрації.

  Також видала книжку «Спільна робота бібліотекаря та педколективу».
   Дана розробка призначена для бібліотекарів та педколективів шкіл. 
  У ній можна почерпнути багато корисної інформації стосовно     
  співпраці шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом, 
  методичні поради вчителям, класним керівникам для проведення
   бесід та інших заходів. Посібник рекомендований працівникам 
  бібліотек, класним керівникам та вчителям - предметникам і  
  рекомендованим до друку радою райметодкабінету відділу  освіти Бродівської райдержадміністрації.
  Нещодавно провела дослідження і випустила буклет «Історія Бродівської СЗОШ №2», який допоміг вчителям, учням та батькам глибше дізнатись про історію своєї рідної школи від часів заснування до сьогоднішнього дня. 
               Свою діяльність  організовує  спільно з педагогічним колективом відповідно до плану роботи бібліотеки, плану внутрішкільного контролю та регламентуючої документації, що затверджується директором школи.  Перед учителем і бібліотекарем стоять одні і ті ж завдання:
  - прищеплення любові до книжок, щоб читання стало внутрішньою потребою;
  - виховання  культури  читання;
  - прищеплення любові до Батьківщини, рідної мови, народних традицій.
  Розробила тематику бібліотечно-бібліографічних уроків для школярів. Спільно з вчителями  готує  конкурси, які проходять  на шкільному, районному та обласному рівнях. Учні школи займають призові місця  на цих конкурсах. У процесі своєї діяльності  впроваджує в навчально-виховний процес такі різноманітні форми роботи, як: книговидача, виставки літератури, відкритий доступ до фондів, тематичні довідки, бесіди, огляди, диспути, сценарії свят, тематичний підбір літератури  для  підготовки  годин класного керівника, тематичні полиці тощо.
  Бібліотека в майбутньому не тільки збереже за собою провідну роль в освітньому  процесі школи, але і збільшить її, вирішуючи проблеми і відкриваючи перспективи  інформаційних бібліотечних технологій, спрямованих на самореалізацію, учнів, і педагогічного колективу.
  Школа та бібліотека як дві руки, ці дві установи не можуть діяти порізно, адже і освіта, і бібліотека покликані дати можливість для дитини розвиватися творчо, розумово, духовно.
              Діяльність школи базується на вивченні програмних матеріалів, бібліотека доповнює і урізноманітнює цей процес, насамперед, естетичним вихованням, щоб в результаті формувалась грамотна, творча, соціально цінна особистість. З таких дітей в майбутньому cформується еліта нації, яка згодом підніме Україну на гідний науковий і соціальний рівень.